Priser

Vores målsætning er at yde en høj kvalitet og god omsorg. Vi er ikke den billigste tandklinik i Øresundsregionen, og det har vi heler ikke nogen ambition om at være. Derimod får du hos os valuta for dine penge. En tandbehandling og en tandpleje, der udføres omhyggeligt og som holder.

Prisen for din tandbehandling tandpleje afhænger af forskellige faktorer, herunder valg af behandlingsform, omfang af behandling, alder m.v. For at kunne fastlægge en pris er det mest hensigtsmæssigt, at du kommer til en undersøgelse, så vi kan kortlægge problemernes omfang og finde frem til hvilke løsninger, der er mulige og som passer dig bedst.

Vi er ikke eksperter i de danske regler om hvilke tilskud, der ydes af den offentlige sygesikring til tandbehandling og tandpleje. Men der ydes de samme tilskud til tandbehandling ved autoriseret tandlæge i Sverige og andre EU/EØS lande som i Danmark.

Forskellen er, at du selv må lægge ud for hele betalingen og herefter søge om at få dit tilskud udbetalt. De behandlinger, der ydes tilskud til, er for voksne og unge over 18 år bl.a. undersøgelse, forebyggende behandling, behandling af huller, tandkødsbetændelse (paradentose), rodbehandling og udtrækning af tænder under lokalbedøvelse. Du kan læse mere om mulighederne for offentligt tilskud på www.borger.dk samt på www.forbrug.dk

Hvis du er medlem af Sygeforsikringen Danmark vil du kunne få tilskud til dækning af de udgifter, der ikke dækkes af den offentlige sygesikring. Hvilke tilskud du vil kunne få, afhænger af hvilken medlemsgruppe, som du tilhører. Du kan læse nærmere om Sygeforsikringen Danmarks tilskud her: www.sygeforsikring.dk

Ring til os, kig ind eller send en mail for at aftale tid til en forundersøgelse.

Tand- & Munhälsan i Malmö
tel: 040-611 06 61
malmo@whitetandvard.se

Citytandläkarna i Helsingborg
tel: 042-21 43 44
helsingborg@whitetandvard.se

Vi er også på Facebook Facebook

Vi använder Svenska Certifierade Tandtekniska Labb.