دندانپزشک شما در مالمو

شهرت ما در کيفيت بالا و سرويس ممتاز ماست

با مراجعه به ما شما دسترسى کامل به پزشک عمومي،
پزشک متخصص و مشاور بهداشت دهان خواهيد داشت

Tand- & Munhälsan i Malmö
tel: 040-611 06 61
malmo@whitetandvard.se

Citytandläkarna i Helsingborg
tel: 042-21 43 44
helsingborg@whitetandvard.se

We're also on Facebook Facebook

Vi använder Svenska Certifierade Tandtekniska Labb.