سلامت عمومی دندان

باکنترل سالیانه سلامت دهان و دندان این امکان را دارید که از فرسودگیها پیشگیری کرده و از سلامت و زیبایی دندانهای خود برای زمان درازی بر خواردار باشید. تلاش ما این است که پیشگیریهای ویژه مورد نیاز شما را به بهترین وجه به شما ارائه بدهیم. خدمات ما شامل عصب کشی، پر کردن، کشیدن، زنگ زدائی و سفید کردن ندانها و همچنین درمان بیماریها ئی است که منجر به افتادگی دندان میشود. در این زمینه ما از خدمات دندان پزشکان و متخصصین جرمگیری آزموده در سلامت دندان و لثه بهره میگیریم.

خدمات اورژانس: ما آماده هر گونه خدمات اورژانس در هنگام نیاز برای مشتریان خود میباشیم.

Tand- & Munhälsan i Malmö
tel: 040-611 06 61
malmo@whitetandvard.se

Citytandläkarna i Helsingborg
tel: 042-21 43 44
helsingborg@whitetandvard.se

We're also on Facebook Facebook

Vi använder Svenska Certifierade Tandtekniska Labb.