دندان خرد سالان

سلامت دندان خرد سالان در دیدگاه ما دارای اهمیت ویژه ای میباشد، به این جهت ما علاقمندیم که دندانپزشک خانوادگی شما باشیم.

اندرزهای خوب برای شما و کودک شما

  • روزی دو بار دندانهای خود را مسواک بزنید: یکبار صبح و یکبار پیش از خواب
  • مسواکی را بگزینید که کوچک و نرم بوده و مناسب دهان کوچک کودک باشد
  • از خمیر دندان دارای “فلورا” استفاده کنید و هر بار مقدار اندکی، به اندازه پشت یک ناخن کوچک خمیر دندان روی مسواک بگذارید
  • سطوح داخلی، بیرونی و جوندگی دندانها را با دقت مسواک کنید
  • مسواک را با زاویه ۴۵درجه از دندانها قرارداده و با حرکات کوتاه، نرم و سبک مسواک بزنید به صورتی که همه دندانها و مرز لثه ها را که مکان گردآیی

باکتریهاست در بر گیرد

Tand- & Munhälsan i Malmö
tel: 040-611 06 61
malmo@whitetandvard.se

Citytandläkarna i Helsingborg
tel: 042-21 43 44
helsingborg@whitetandvard.se

We're also on Facebook Facebook

Vi använder Svenska Certifierade Tandtekniska Labb.