قالب هموار کننده سطح جونده ندانها

برای این درمان نخست دندانها را قالب گیری کرده و سپس قالبی از جنس پلاستیک بسیار سخت آماده میکنیم. بیمار مبتلا به دندان قروچه این قالب را به هنگام خواب در دهان خواهد داشت. این قالب دو امتیاز در بر دارد: یکی اینکه بسیار صاف و صیقلی است و آسیبی به دندانهائی که با آن در تماس هستند نمیزند؛ دیگر اینکه از سائیدن مستقیم دندان روی دندان جلوگیری کرده و فشار روی ماهیچه های صورت و آرواره نمی آورد. در نتیجه درد این ماهیچه ها و آرواره که بسیار در این موارد عادی است از بین میرود.

Tand- & Munhälsan i Malmö
tel: 040-611 06 61
malmo@whitetandvard.se

Citytandläkarna i Helsingborg
tel: 042-21 43 44
helsingborg@whitetandvard.se

We're also on Facebook Facebook

Vi använder Svenska Certifierade Tandtekniska Labb.