ترس از دندانپزشک

تلاش ما بر این است تابرای بیمارانی که ترس از دندانپزشک دارند فضایی آرام بخش و دلپذیر فراهم کنیم. در این راه کوشش میکنیم تا پاسخگوی نیاز بیمار باشیم. برای مثال به بیمار پیشنهاد میکنیم اگر موسیقی آرام بخش مورد علاقه ای دارند همراه بیاورند تا بتوانند زمانی که روی دندانشان کار میشود به مو سیقی مورد علاقه خود گوش کنند.

آرامش بخشی:
در مواردی که بیمار ترس بسیاری از دندانپزشک دارد تلاش ما بر این است تا با روشهای ویژه به وی آرامش ببخشیم. وقتی بیمار ترس خود را مهار کرد و آرامش خود را بازیافت با دندانپزشک ارتباط بهتری بر قرار کرده و درمان به آسودگی انجام می پذیرد.

ما به بیماران خود این امکان را میدهیم که هر گاه احساس کردند نیاز به متوقف کردن عمل درما ن برای چند دقیقه و نفس تازه کردن دارند این کار را انجام بدهند.

اگر شما از آن گروه هستید که ترس زیادی از دندانپزشک دارید به شما تو صیه میشود کوشش کنید آخرین وقت روز را برای مراجعه بگیرید تا ما زمان لازم برای درمان دلخواه شما در اختیار داشته باشیم.

Tand- & Munhälsan i Malmö
tel: 040-611 06 61
malmo@whitetandvard.se

Citytandläkarna i Helsingborg
tel: 042-21 43 44
helsingborg@whitetandvard.se

We're also on Facebook Facebook

Vi använder Svenska Certifierade Tandtekniska Labb.