بیماریهای مربوط به افتادن دندان

بسیاری بدون اینکه آگاه باشند مبتلا به بیماریهائی هستند که میتواند منجر به افتادن دندانهایشان بشود. لق شدن و افتادن دندان یکی ازنتایج بیماریهای لثه است. عفونت لثه ها باعث گردآوری باکتریهای زیادی در منافذ میان لثه ها و ریشه دندانهاست و پس از مدتی دندانها را از جایگاه خود جابجا کرده و باعث لقی دندانها میشوند. نیروی دفاعی بدن نیز در تلاش برای از بین بردن باکتری ها به قسمتی از بافتهای دور دندانها آسیب رسانده و به لق شدن و افتادن دندانها کمک میکند. دندانها ابتدا لق شده و سپس می افتند. این بیماری را میتوان به موقع تشخیص داده و از پیشرفت آن جلوگیری کرد. در بیشتر موارد جرم گیری مرتب نتیجه بخش است. برای اینکار شما میتوانید به متخصص جرم گیری ما مراجعه فرمائید. در مواردی که این بیماری پیشرفته باشد با عمل جراحی میتوان عفونت هائی را که در عمق لثه جایگزین شده مداوا کرد.

Tand- & Munhälsan i Malmö
tel: 040-611 06 61
malmo@whitetandvard.se

Citytandläkarna i Helsingborg
tel: 042-21 43 44
helsingborg@whitetandvard.se

We're also on Facebook Facebook

Vi använder Svenska Certifierade Tandtekniska Labb.