مالمو

کنت پرسون
دندانپزشک
اولاف ساموئلسون
دندانپزشک
ابراهیم لوسین
دندانپزشک
يوناس يونسون
دندانپزشک
Katrin Mihajlovic
دندانپزشک
پاتریسیا میراندا بورگوس
جراح دندان
اولگا فریدگیرز داتیر
کارشناس جرمگیری
ماریا اودین
کارشناس جرمگیری
کریستل لوندگرن
حسابداری
Lena Skogh
پرستار دندانپزشکی
Caroline Carlman Kramer
پرستار دندانپزشکی
Lotta
پرستار دندانپزشکی
Margareta Persson
پرستار دندانپزشکی
Nedret Colak
پرستار دندانپزشکی

Tand- & Munhälsan i Malmö
tel: 040-611 06 61
malmo@whitetandvard.se

Citytandläkarna i Helsingborg
tel: 042-21 43 44
helsingborg@whitetandvard.se

We're also on Facebook Facebook

Vi använder Svenska Certifierade Tandtekniska Labb.