Invisalign, den osynliga tandställningen

Ett leende kan förändra allt

Med Invisalign kan vi korrigera en mängd olika tandregleringsfall. Vare sig det gäller för tätt sittande tänder, för glest sittande tänder, korsbett, över- eller underbett.

Istället för en fast tandställning görs detta med hjälp av en serie avtagbara, i det närmaste osynliga tandskenor, specialtillverkade för dina tänder. Detta gör att många i vuxen ålder föredrar Invisalign framför fast tandställning, då de ej syns, samt att skenorna lätt kan plockas ur när man vill.

Varannan vecka byter du ut dina tandskenor, och dina tänder kommer att gradvis flytta sig mot sin planerade position.

Behandlingstiden med Invisalign varierar från person till person. Hur lång tid det tar beror på hur mycket dina tänder ska flyttas och hur ofta du använder dina tandskenor.

 

Vad är Invisalign?

Gjorda för att passa din livsstil

Ditt självförtroende. Ditt synsätt. Ditt liv. Med Invisalign behöver det inte vara någon stor sak att få det leende du alltid drömt om. I själva verket har det knappast någon inverkan alls på ditt dagliga liv.

Invisalign flyttar dina tänder med hjälp av en serie nästan osynliga, borttagbara tandskenor som är specialgjorda efter dina tänder för högsta bekvämlighet. Efterhand som du byter tandskena varannan vecka kommer dina tänder att, lite i taget, dag för dag, gradvis att flyttas tills de når sitt slutliga läge.

Bekväma, genomskinliga och borttagbara – Invisalign förvandlar ditt leende utan att störa din vardag. Något som fler än 3 miljoner människor över hela världen redan upplevt.

Är du redo för ditt nya leende?

 

Kan Invisalign fungera för dig?

 

Invisalign® kan behandla en hel rad olika bettfel, från mindre tandförflyttningar till mer komplexa fall. Oavsett problem blir resultatet ett nytt leende som du vill att alla ska se.

Här är några bettfel som kan behandlas med Invisalign.

trångt

För trångt mellan tänderna när det finns för lite plats i käken för att alla tänder ska rymmas normalt.

glest

För glest mellan tänderna när det finns för mycket plats i käken.

korsbett

Korsbett innebär att en eller flera tänder i överkäken biter innanför motsvarande tänder i underkäken och förekommer såväl för framtänder som kindtänder.

 

Exempel från en patient som behandlats med Invisalign.

Före
Efter

 

 

Behandlingsprocess

En behandlingsplan med Invisalign® gjord bara för dig

Innan din behandlingsplan kan tas fram gör din Invisalign-tandläkare ett avtryck av dina tänder, för att avgöra hur de kan regleras med hjälp av Invisalign-systemet. Det upprättas en detaljerad plan med hjälp av vårt virtuella 3D-verktyg för behandlingsplaner, ClinCheck®. ClinCheck visar den följd av rörelser som dina tänder beräknas gå igenom under behandlingens gång, så att du kan se hur dina tänder förväntas se ut efter avslutad Invisalign-behandling redan innan den påbörjats.

Le hela vägen

När du väl inlett din Invisalign-behandling kommer du att bära varje uppsättning specialgjorda tandskenor i 2-veckors perioder. Efterhand som du arbetar dig igenom serien av tandskenor kommer dina tänder att börja röra sig gradvis, lite i taget, tills de når sitt beräknade slutliga läge.

Under denna tid kommer du då med ca en till två månaders intervall gå på kontroll hos din tandläkare för att följa din utveckling och se till att behandlingen känns bra.

Behandlingstiden varierar från person till person beroende på vilket bettfel du har. Det är viktigt att du pratar med din Invisalign-tandläkare om hur Invisalign bäst ska anpassas till din situation och dina mål, samt för att komma överens om hur du ska gå vidare.

Tand- & Munhälsan i Malmö
tel: 040-611 06 61
malmo@whitetandvard.se

Citytandläkarna i Helsingborg
tel: 042-21 43 44
helsingborg@whitetandvard.se

Vi finns också på Facebook Facebook

Vi använder Svenska Certifierade Tandtekniska Labb.