Tandvårdsbidrag

Alla från 20 år och uppåt får ett bidrag till tandvård. Det sker i form av ett tillgodohavande hos Försäkringskassan. Bidraget kan användas som delbetalning när du besöker tandläkare eller tandhygienist.

  •   Är du 20-29 år blir bidraget 300 kr/år.
  •   Är du 30-74 år blir bidraget 150 kr/år.
  •   Är du 75+ blir bidraget 300 kr/år.

Tillgodohavandet fylls på med dessa belopp den 1 juli varje år. Det sammanlagda beloppet kan dock aldrig bli större än vad som motsvarar två års tandvårdsbidrag.

Källa: Försäkringskassan

Läs mer om tandvårdsbidraget på Försäkringskassans hemsida

Tand- & Munhälsan i Malmö
tel: 040-611 06 61
malmo@whitetandvard.se

Citytandläkarna i Helsingborg
tel: 042-21 43 44
helsingborg@whitetandvard.se

Vi finns också på Facebook Facebook

Vi använder Svenska Certifierade Tandtekniska Labb.