Tandbrygga

När man förlorat en eller flera tänder kan tandbryggor eller implantat vara ett alternativ. Man slipar ner tänderna bredvid och bygger en sammanhängande konstruktion som ersätter den förlorade tanden/tänderna. En förutsättning för att tandbryggan ska fungera bra är att granntänderna är friska och kan bära upp konstruktionen. En annan möjlighet är tandimplantat som fästs i käken. Då behöver alltså  inga tänder slipas ner – ett fantastiskt alternativ.

Tandläkaren gör en avgjutning av tänderna och skickar in den till våra tekniker. Inom loppet av 2-3 veckor är arbetet klart och vi kan sätta fast tandbryggan.

En tandbrygga görs idag av porslin och ibland får man ta hjälp av metall inuti porslinet för att stärka bryggan. Men det behövs oftast bara när det handlar om stora eller långa tandbryggor. Tandbrygga är en bra behandling som har en god prognos och som ser väldigt naturlig ut i munnen. På framtänder rekommenderar vi vanligtvis implantat.

Här är hygien – som så ofta – mycket viktig. Om du har tandbrygga får du ta hjälp av mellanrumsborstar eller specialanpassad tandtråd. Då bryggor hålls uppe av granntänderna, så måste dessa förstås också hållas rena. Annars samlas det bakterier vilket kan leda till att en av stödtänderna måste tas bort och då förlorar man ju även sin tandbrygga.

Tand- & Munhälsan i Malmö
tel: 040-611 06 61
malmo@whitetandvard.se

Citytandläkarna i Helsingborg
tel: 042-21 43 44
helsingborg@whitetandvard.se

Vi finns också på Facebook Facebook

Vi använder Svenska Certifierade Tandtekniska Labb.