Vi som jobbar på Citytandläkarna i Helsingborg

Besök en tandläkare som sätter dig som patient i fokus. På vår klinik i centrala Helsingborg arbetar endast professionella, erfarna tandläkare och specialister, som är kända för sin goda service och höga kvalitet.

Vi eftersträvar alltid en regelbunden kontakt samt en personlig relation mellan dig och din tandläkare. Vi vet att det är den rätta vägen att gå för att uppnå en god munhälsa.

Våra tandläkare, tandsköterskor och annan personal som arbetar på kliniken

Vi är stolta över vår personal! Den kunskap och erfarenhet som de har vill vi väldigt gärna visa upp. Här nedan kan du se vilka kompetenser som vi har på kliniken i Helsingborg. Allt för att du redan innan ditt besök ska få möjlighet att skapa en personlig bild av vår personal och vilka vi är.

Låt oss ta hand om dina tänder, du kommer garanterat att bli nöjd.

Tand- & Munhälsan i Malmö
tel: 040-611 06 61
malmo@whitetandvard.se

Citytandläkarna i Helsingborg
tel: 042-21 43 44
helsingborg@whitetandvard.se

Vi finns också på Facebook Facebook

Vi använder Svenska Certifierade Tandtekniska Labb.